dijous, 15 de setembre del 2011

AJUTS PER A L’ADQUICICIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Benvolgudes famílies:

Us comuniquem que el Departament d’Ensenyament ha obert la convocatòria per a sol·licitar els Ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2011-2012. Els beneficiaris són els/les alumnes matriculats a l'escola a Educació Primària el curs 2011/12.

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:
1- Estar matriculat en qualsevol nivell d’educació primària el curs 2011-12.
2- No estar repetint curs l’any escolar actual.
3- La renda familiar de l'any 2010 no pot superar els llindars màxims següents:

Famílies d'1 membre: 9.600,00 €
Famílies de 2 membres: 15.636,00 €
Famílies de 3 membres: 20.535,00 €
Famílies de 4 membres: 24.357,00 €
Famílies de 5 membres: 27.640,00 €
Famílies de 6 membres: 30.810,00 €
Famílies de 7 membres: 33.807,00 €
Famílies de 8 membres: 36.789,00 €
A partir del vuitè membre, cal afegir 2.954,00 € per cada nou membre computable.

L'IMPORT DE LA DOTACIÓ DE L’AJUT SERÀ EL MATEIX QUE LA QUOTA DEL PROJECTE LIBRIS 45€. EN EL CAS DE QUE L’ALUMNE NO FORMI PART DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, L’AJUT SERÀ DE 105€.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds i l'imprès on es detalla la documentació obligatòria que cal aportar es poden recollir a la secretaria de l'escola o a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona, www.edubcn.cat

El termini de presentació de les sol·licituds al centre és fins el 30 de setembre.

Atentament,

Josep Lluís Favà
Secretari del centre