dijous, 22 de març del 2012

Concurs logo geganters

BASES DEL CONCURS LOGO DE LA COLLA GEGANTERA DMS 2012 
• La participació està oberta a tots els nens i nenes de l’escola, pares, avis, besavis, tiets,mestres…Només es presentarà una obra per autor/a. (L'autoria podrà ser individual o col•lectiva).
 • Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certàmens o concursos.
 • Els logos han de ser en blanc i negre i han d’estar relacionats amb els gegants i els capgrossos. Ha de sortir obligatòriament GEGANTS I CAPGROSSOS DEL DMS.
• El tamany del logo no pot superar el tamany d’un full DIN A4.
• Les obres participants s’enviaran escanejades i han d’estar signades amb pseudònim en el mateix original. En el text enviat a la nostra adreça de correu electrònic (gegantsdms@gmail.com) s’ha de posar el pseudònim i també nom i cognoms de l'autor o autors. D'aquesta manera, nosaltres tindrem la relació de participants i el pseudònim corresponent, però quan imprimim les obres per exposar, només hi apareixerà el pseudònim.
• El termini de presentació dels originals finalitzarà el dia13 d’abril de 2012
• El veredicte es farà públic a la festa de Sant Jordi de l’escola.
• El premi consistirà en un roser i un llibre.

 Qüestions Generals 
• La presentació de la obra implicarà tant l’acceptació d’aquestes bases com la conformitat perquè la Colla Gegantera DMS i l’escola faci aquest acte d’explotació, exposant l’obra i actes de reproducció o distribució.
 • Les obres quedaran en propietat de la Colla Gegantera DMS i l’escola.
 • Els/les guanyadors/es cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació, amb caràcter exclusiu, de l’obra que la Llei de propietat intel•lectual reconeix als/a les autors/es sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor/a.
 • Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
 • El jurat estarà composat per un representant de l’AMPA, un representant de l’Escola i un de la Colla Gegantera.
• La decisió del jurat serà inapel•lable
• El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases.

 Comissió de geganters i escola
US ANIMEM A PARTICIPAR-HI.