dilluns, 11 de juny del 2012

Circular de la Comunitat Educativa de les Escoles Públiques de Barcelona.


Benvolgudes famílies,
Us fem arribar la circular que hem fet arribar la circular que hem fet arribar a diferents estaments de l'administració i als mitjans de comunicació en la que la Comunitat Educativa de les Escoles Públiques de Barcelona defensen l'educació pública i la seva qualitat.

Atentament,

la direcció.

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA 

I DE LA SEVA QUALITAT

Les comunitats educatives de les escoles públiques de la ciutat de Barcelona, davant les recents mesures que han pres els nostres governants i que porten a una situació molt greu que repercuteix, directament, en la QUALITAT DE L’EDUCACIÓ, de la que tant en parlen davant els mitjans de comunicació, manifestem el nostre rebuig i la nostra indignació davant les següents mesures:

§        Reducció de plantilles.
§        Disminució de les hores de gestió i coordinació que implica:
-         Menys hores d’atenció a les famílies.
-         Menys tutories individualitzades.
-         Menys hores de planificació i programació. 

§        Increment de fins a 30 alumnes per aula que comportarà una atenció menys individualitzada dels nens i nenes, menys possibilitats de realitzar propostes innovadores...
§        No nomenar personal substitut fins l’onzè dia lectiu, per tant s’hauran de cobrir des de la pròpia escola, sovint a costa de:
-         Desmuntar reforços, desdoblaments, tallers, especialitats...
-         Disminuir la bona atenció al grup classe fent passar un mestre/a diferent cada hora o repartir els alumnes en diferents aules.

Finalment, també volem manifestar el nostre rebuig per la manera com es reben darrerament les informacions que afecten a l’educació: els encarregats de transmetre-les són els presentadors i locutors de la ràdio i de la TV, en cap cas s’utilitzen els canals establerts oficialment en el Departament.
  
Perquè els professionals de l’educació s’estimen la seva feina, perquè gaudeixen fent-la. Perquè tota la comunicat educativa volem que aquest país tiri endavant i volem que els infants d’ara siguin persones amb cultura, educació, crítics, amb capacitat de decisió i bons ciutadans no podem assumir aquesta degradació de l’Educació Pública.
  
Per tot el que s’ha exposat, exigim que es deroguin les decisions preses i demanem que els responsables del Departament d’Ensenyament escoltin la Comunitat Educativa i adoptin mesures que de debò afavoreixen el sistema educatiu, l’escola pública i la seva qualitat.

Comunitat Educativa de les Escoles Públiques de Barcelona