dilluns, 15 d’octubre del 2012

Normes d'inscripcio a les activitats extraescolars


Benvolgudes famílies

Com tots sabeu aquest mes d’octubre han començat les activitats extraescolars. Des de l’AMPA i l’escola volem recordar-vos les normes d’inscripció, per garantir un bon funcionament de les activitats dels vostres fills i filles i per respecte als qui des de Diver’s, l’AMPA i l’escola fan tot el possible perquè aquestes activitats funcionin.

NORMES D´INSCRIPCIÓ
 Us recordem que tal i com està indicat en el full informatiu de les activitats extraescolars:

·      Cap nen o nena no pot començar una activitat sense prèvia inscripció

·      Les altes o baixes d´inscripció s´han de comunicar amb 7 dies d´antelació.

-         Si el nen/a ja té inscripció d´altres activitats hauran de comunicar-ho enviant un correu electrònic i esperar resposta.
-         Si no està inscrit ha de fer la inscripció

·     Si el nen/ a comença l’activitat dins la primera quinzena del mes  l´activitat pagarà el mes sencer. Si comença la segona quinzena pagarà mig mes.

·     Si es dóna de baixa un cop començat el mes i per tant amb el rebut passat, no es retornarà el rebut.

·      No es poden fer canvis d´activitat durant el trimestre, o sigui els canvis d´activitat s´hauran de comunicar per correu quinze dies abans d´acabar el trimestre, per començar trimestre nou. Els canvis d’activitat quedaran subjectes al fet que hi hagi places lliures dins l’activitat a la qual es vol canviar el nen/a

·     Els nens que han començat la piscina aquest més un cop ja començat el curs, pagaran tot el trimestre sencer, qui es doni de baixa abans d´acabar el trimestre no tenen retorn.

·     No s´admetran més altes a natació fins al trimestre vinent.

·     Quan un grup està ple (15 places) si s´inscriuen més nens quedaran en llista d´espera fins a ser 20 i poder obrir un altre grup (si hi ha espais a l’escola)

·     Els grups que quedin amb menys de 8 nens s´hauran de tancar finalitzat el mes.

 Per qualsevol aclariment podeu dirigir-vos a la comissió d’extraescolars de l’AMPA per correu electrònic extraescolarsdms@gmail.com
  
Cordialment,
Comissió d’extraescolars
AMPA Dolors Monserdà –Santapau