dijous, 13 de desembre del 2012

Assemblea extraordinària AMPA


La junta del AMPA DMS, convoca a pares i mares d'alumnes de l'escola, a l'Assemblea extraordinària que tindrà lloc el dia 20 de desembre de 2012, a les 20:00 per aprovar els nous estatuts de l'AMPA, amb vista a actualitzar-los a la nova normativa vigent. 

ORDRE DEL DIA

 - Presentació i, si s’escau, aprovació de la proposta de nous Estatuts de l’AMPA, confeccionats per a l’adaptació a noves disposicions normatives aplicables. 
 - Aprovació canvis règim intern Junta.
 - Precs i preguntes.

Per a més informació:


Atentament,
la Junta de l'AMPA
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif