dimarts, 7 de maig del 2013

Seguim perden roba


A l’atenció de les famílies d’escola:
En el claustre estem molt preocupats pel volum de roba que es perd cada dia a l’escola i per la indiferència que mostra l’alumnat quan perden alguna peça seva.
Pensem que en la situació  social actual, hem de sensibilitzar al nostre alumnat, els vostres fills i filles, en aquest tema.
Per aquest motiu, la roba que quedi a l’escola cada divendres, la donarem en aquell moment en una ONG o en alguna associació que estem segurs que li donaran un bon ús.

Atentament,
La direcció