dimecres, 19 de juny del 2013

ACTUACIONS I ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

ACTUACIONS I ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR
DEL CURS 2012-13.

ü      S’ha aprovat la memòria del curs 2011-12.
ü      S’han aprovat les sortides i colònies del curs 2012-13.
ü      S’ha aprovat el Pla de centre del curs 2012-13.
ü      S’ha aprovat el pressupost econòmic de l’exercici 2012.
ü      S’ha aprovat la cessió d’espais exteriors a la fundació ADANA
ü      S’ha aprovat la memòria de l’ACDE (Acord de Corresponsabilitat) 2011-12.
ü      S’ha aprovat  l’ACDE 2012-13.
ü      S’ha fet el seguiment del procés d’eleccions al consell escolar.
ü      S’ha Constituït el consell escolar que ha sortit del procés de renovació del mateix.
ü      S’ha aprovat el pressupost de l’exercici 2013.
ü      S’ha aprovat la liquidació de l’exercici econòmic 2012.
ü      S’ha participat en el procés per seleccionar directors/es de centres educatius públics dependents del departament d’ensenyament.
ü      S’ha explicat el projecte 2013-17 de direcció.
ü      S’han cedit espais del centre per l’organització del Casal d’estiu el mes de juliol, per part de l’AMPA de l’escola.
ü      S’han aprovat les trobades quinzenals sobre nutrició, a la biblioteca de l’escola per, proposades per la comissió d’alimentació de l’AMPA
ü      S’ha aprovat l’organització del casalet els dies 17, 18, 19 i 20 de juny de 2013, així com del seu pressupost.
ü      S’aprovarà, si és el cas, la memòria del curs12-13 i de l’ACDE.
ü      S’aprovarà, si és el cas, la liquidació del pressupost del menjador escolar del curs 2012-13.
ü      S’aprovarà, si és el cas, el pressupost del menjador escolar del curs 2013-14.

  
Us volem recordar que existeix una bústia al costat del tauler d’anuncis de secretaria en la que podeu dipositar les vostres propostes.
Podeu consultar els resums de les actes del Consell al WEB del centre.

Atentament

El Consell Escolar