divendres, 14 de juny del 2013

MÚSICA EXTRAESCOLAR CURS 2013-2014

Com ja sabeu, des de fa ja un temps les Ampes de les escoles Costa i Llobera, Tàber i DolorsMonserdà-Santapau sumem esforços per a oferir, conjuntament, l’activitat de música extraescolar. D’aquesta manera, compartim infraestructura i professorat, tot donant la possibilitat als nostres fills i filles d’establir nous vincles amb els alumnes de les altres escoles.

A les Tardes de Música al Costa, que funcionen des de fa ja12 anys, proposem una activitat que se centra en la pràctica de la música en grup. Volem que els nens i nenes aprenguin a tocar un instrument i a cantar, però el que més ens interessa és que n’aprenguin junts i, sobre tot, que gaudeixin de la música col·lectivament! D’aquí el nostre interès per potenciar la nostra orquestra i la seva projecció, més enllà del fet formatiu.
Per als méspetits (P5 i 1er), l’activitat és farà els dilluns a totes les escoles. Així, els nens i nenes no s’hauran de desplaçar.
A partir de 2on, quan s’inicia la pràctica de l’instrument, un monitor acompanyarà els alumnes fins al Costa i Llobera.
Com a novetat, comentar-vos que a partir de 3er, es podrà escollir entre fer la Tarda de Música el dilluns o bé el dijous.

Atenció! Tenim places lliures a 3r i 4t, prèvia entrevista de nivell i de preferènciapel que fa a l’instrument.
Confiem que aquesta iniciativa us resulti atractiva.
Ben cordialment,
 Tardes de Música al Costa
AMPA Costa iLlobera / AMPA DolorsMonserdà-Santapau / AMPA Tàber

TAULA D’ACTIVITATS

CURS
ACTIVITAT
HORARI
COST MES**
LLOC
P5 i 1r de primària
SensibilitzacióIniciació al llenguatge musical
Dilluns
16,30h – 17,30h
37 €
Tàber/DMS/
Costa i Llobera
2on de primària
Llenguatge musical 1 Iniciació instrumental
Dilluns
16,30h – 18,45h
70 €
Costa i Llobera*
3er-6è de primària
Llenguatge musical 2,3,4, 5
Instrument 1, 2, 3, 4 Grup de cambra
Dilluns
o dijous
16,30h –19,15h
87 €
Costa i Llobera*

* Un monitor/a va a buscar els nens i nenes al Tàber i un altre al Dolors Monserdà-Santapau i els porten al Costa i Llobera. S’han de recollir al Costa i Llobera (entrada pel Camí de la Blada).
** El cost final podria variar segons el nombre d’alumnes inscrits.

Per a la viabilitat d’aquestes activitats és fonamental el compromís de les famílies per completar el curs escolar. En cas de baixa a migcurs, s’hauran d’abonar, com a penalització, dues mensualitats.

Per a reservar plaça, s’ha d’abonar una matrícula
(una mensualitat) abans del 10 de juliol.

  
BREU PRESENTACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS
  
P5: Sensibilització musical
La sensibilització musical permet enriquir l’experiència sonora dels més petits a través del conreu de les cançons i experimentar el ric món dels instruments de percussió d’afinació indeterminada (tambors, plats, triangles, etc.).
  
1er de primària: Iniciació al llenguatge musical
Durant aquest curs, els alumnes s’inicien en els rudiments del llenguatge musical i entren en contacte amb el món instrumental. A banda del seu interès intrínsec per a la formació artísticomusical dels vostres fills i filles, aquest curs suposa una preparació idònia per abordar posteriorment l’estudi d’un instrument i la seva integració en el grup insstrumental. Treballem amb els instruments Orff de placa (carrillons i xilòfons) amb l’objectiu d’iniciar la capacitat de cantar i acompanyar-nos a la vegada.


2on de primària: Llenguatge musical 1 i iniciació instruments de l’orquestra
Aquest és el curs d’iniciació instrumental per als alumnes, que es focalitza en els instruments que componen la nostra orquestra estable: corda (violí, violoncel) i vent (flauta, clarinet). Aquesta activitat es complementa amb un primer curs de llenguatge musical.
Donat el caràcter exploratori del curs, les Tardes de Música proporciona a cada alumne un instrument de corda durant el curs. No és fins l’any següent que l’alumne haurà de decantar-se cap a un dels instruments que componen el grup instrumental, i adquirir-lo o llogar-lo.


3er de primària/instrument: Llenguatge musical 2 + Instrument 1 + Grup de cambra
La introducció de l’estudi de l’instrument comporta un increment significatiu de l’horari ja que també implica la iniciació a la música de cambra (o en grup). Cal doncs decidir quin instrument cursarà el vostre fill o filla a partir de l’experiència del curs anterior*: vent (clarinet o flauta travessera) o corda (violí o violoncel). A la butlleta d’inscripció haureu d’indica rl’instrument preferent. És molt important que l’adquisició o el lloguer de l’instrument es faci seguint les indicacions que us donaran els professors a principi de curs.


4art-5è-6è de primària: Llenguatge musical 3-4-5 + Instrument 2-3-4 + Grup de cambra
A partir de 4art, l’esquema adoptat es manté estable més enllà dels ajustaments propis segons elsnivells.

*Aquesta tria es consensuada entre les preferències que expressa el nen/a, la família i el professorat. Tenim en compte, òbviament les necessitat sd’equilibri del grup orquestral.

INSCRIPCIÓ

S’ha de fer ABANS DEL 10 DE JULIOL tot deixant la butlleta d’inscripció a la secretaria de l’escola (Costa i Llobera, DolorsMonserdà-Santapau o Tàber) o bé, fent-la arribar per mail a l’adreça electrònica de les Tardes de Música.
Podeu recollir la butlleta d’inscripció a secretaria de l’escola.

Juntament amb la butlleta d’inscripció, cal presentar un comprovant amb l’ingrés de la matrícula corresponent (una mensualitat) i indicar-hi el nom de l’alumne/a i de l’activitat.

El número de compte de La Caixa és el:

2100-3113-65-2200199720NOTA IMPORTANT:

Les famílies que ja participen a l’activitat i desitgen seguir l’any vinent, no cal que facin la inscripció. Se’ls girarà la matrícula el 15 de juliol.

Les famílies que vulguin donar-se de baixa, ho hauran de fer per correu electrònic, tot indicant clarament el nom del nen o nena, abans del 1 de juliol.


Per a qualsevol dubte o aclariment, adreceu-vos a les Tardes de Música:

vocaliademusica@gmail.com

O bé, truqueu-nos:
Pep Colominas (687 816 181)
Bárbara Brncic (651 490 541)