divendres, 3 d’octubre del 2014

Escacs curs 2014-15

A partir de  la inquietud d’alguns pares de l’escola pel fet que l’activitat extraescolar d’ESCACS s’hagués perdut, s’ha treballat la possibilitat d’oferir-la a través d’un nou servei.
S’ha arribat a un acord amb l’escola PEONA i PEÓ, una de les millors escoles d’escacs de Barcelona, per a que vinguin a oferir l’activitat a la nostra escola. A ells també els ha fet il·lusió, i estan disposats a iniciar l’activitat encara que hi hagi molt pocs nens, i a un preu molt ajustat.
Lamentem no haver pogut informar-vos abans d’aquesta activitat, però fins ara no ha estat possible arribar a una solució.
Penseu que durant algunes setmanes romandrà oberta la inscripció.
L’activitat està pensada per nens de 1r a 6è, i si hi ha prou nens es farà 2 grups, un de 1r a 3r, i l’altre de 4t a 6è.
Es faria dijous  de 16:30 a 17:45.
A tots aquells que hi estigueu interessats, podeu contactar ambPEONA I PEÓ, Club d’Escacs

Pl.Salvador Riera nº 2 (Casal d’Entitats Mas Guinardó)
08041 Barcelona
PROPOSTA ACTIVITAT D’ESCACS CURS 2013/2014
ESCOLA DOLORS MONSERDÀ- SANTAPAU

Presentació:
El Club Peona i Peó, nascut fa més de 20 anys a partir de la tasca pedagògica dʼen Pep
Melendres, és un club dedicat a la pràctica i a lʼensenyament dels escacs, adreçant-se
sobretot a noies i nois, peones i peons, de les escoles de la ciutat. Quasi tota la seva
activitat docent i esportiva ha girat al voltant i a partir del treball realitzat a les escoles amb
alumnes i mestres. Treballem amb diverses escoles de Barcelona i tenim el club amb més
planter juvenil de Catalunya, amb molts bons resultats esportius.

Objectius:
GENERALS
1.- Gaudir de les possibiltats creatives i lúdiques dels escacs.
2.- Extrapolar els mecanismes de pensament i de gestió de les emocions dels escacs a la
vida quotidiana.
3.- Esdevenir una eina de coneixement dʼun mateix.

ESPECÍFICS
4.- Habituar-se a lʼobservació, a lʼatenció selectiva, a la concentració i a la reflexió.
5.- Enfortir la memoria.
6.- Habituar-se a observar, valorar i analitzar les decisions dels altres i les dʼun mateix.
7.- Exercitar el pensament estratègic: la planificació en la presa de decisions.
8.- Potenciar el pensament lateral.

Metodologia:
Classes presencials amb un professor dʼescacs a lʼaula.
Les classes seguiran habitualment tres fases:
-Explicació i desenvolupament dels continguts utilitzant el tauler mural i el llibre “Escacs
per a Tothom”. És recomanable que els nens que hi assisteixin comprin el llibre (uns
15€). Si no el tenen, es pot buscar alternatives.
-Exercicis a partir del tauler mural i del llibre.
-Partides lliures, partides temàtiques o jocs amb les peces i el tauler, entre alumnes, amb
la supervisió del professor.

Continguts:
1er Bloc.- El tauler, les caselles, files, columnes, diagonals. Posició inicial. Domini de les
particularitats del moviment de cada peça.
2on.- Lʼescac i respostes del rei. Valors de les peces. Estimació del valor en funció de la
posició. Canvis adequats. Resultat de la partida. Lʼescac i mat.
3er.- El començament de partida. Desenvolupar estratègicament les peces i dominar el
centre del tauler. Lʼanotació.
4art.- Tipus de jugades: fugir, tapar, defensar, capturar.
5è.- Estudi de diversos temes tàctics: doble amenaça, peça clavada, descoberta,
raigs X.
6è.- Estudi de finals. Domini de mats bàsics: dues torres, dama i rei, torre i rei.
7è.- Finals de reis i peons, cavalls i peons.
8è.- Casos de taules.
9a.- Valoració constant de la posició. Simplificacions.
10a.- Mats en una i dues jugades. Els escacs en la competició. El rellotge dʼescacs.
Diverses modalitats i ritmes de joc.

- HORARI: Dijous de 16.30h a 17.45h. (El primer quart dʼhora podria ser dʼesbarjoberenar
segons les vostres necessitats.)

- GRUPS: Si oferteu de 1er. a 6è. fóra bó que no estiguessin al mateix grup i per tant
seria interesant agrupar 1er., 2on. i 3er. en un grup i la resta en un altre. Si, per
conveniencia dʼhoraris dʼescola, o espais o interés de les famílies cal agrupar-los, es pot
funcionar en un grup únic amb 1 o 2 monitors, segons el nombre dʼinscrits.

- QUOTES: 20 euros per alumne al mes.
" (En cas que la inscripció superi els 6 alumnes podriem rebaixar el preu a 15 euros)
*Al marge dʼaquestes opcions, podem contemplar altres alternatives

El Club PEONA I PEÓ es compromet a mantenir amb el seu equip de monitors, les
condicions (assistència, puntualitat, suplències, pagament dʼhonoraris…) necessàries
per al bon funcionament de lʼactivitat. El professor serà en Pere Duran, amb més de 12
anys dʼexperiència.
Sʼinformarà de les competicions escolars de Barcelona (individual i per equips)
organitzades pel CEEB, i es farà un recolzament als alumnes interesats en participarhi,
tenint cura de la inscripció i assumint la funció de Delegat de lʼEscola a la Sala de
Joc dels jugadors i jugadores de lʼescola.

Club d’Escacs Peona i Peó
Barcelona, Setembre 2014