dimarts, 4 de novembre del 2014

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,
Us comuniquem avui, 4 de novembre, comença el procés electoral per la renovació parcial del Consell Escolar. Aquest procés es fa cada dos anys i al finalitzar es constitueix el nou Consell Escolar de l'escola.
Aquest curs s’han de renovar tres representats del sector mestres i dos del sector pares i mares.
És important que tots els pares i mares que estigueu interessats en participar de forma activa en la presa de decisions de l'escola, us animeu a presentar-vos com a candidats/tes del sector pares i mares.
La participació de tots els pares i mares en la jornada electoral del 26 de novembre, en la que s’elegiran els vostres representants en el Consell, és especialment important .

El calendari previst és el següent:

DIA
ACTUACIÓ
4 de novembre
-      Publicació en el tauler d'anuncis dels membres que             correspon escollir de cada sector.
-      Publicació del cens electoral de cada sector.
Fins el 7 de novembre
-      Reclamacions al cens electoral
10 de novembre
-      Sorteig per a determinar els membres de la mesa               electoral del sector pares i mares.
12 de novembre
-      Constitució de les meses electorals.
14 de novembre
-      Publicació al tauler d'anuncis del cens definitiu de cada      sector.
Del 17 al 21 de novembre
-      Presentació de candidatures dels diferents sectors.
21 de novembre
-      Publicació de les candidatures al tauler d'anuncis.
24 de novembre
-      Celebració eleccions sector professorat.
-      Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
26 de novembre
-      Celebració eleccions sector pares i mares.
-      Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
15 de desembre
-      Constitució del Consell Escolar resultant del procés.

Qualsevol informació relacionada amb el procés electoral es publicarà  en el tauler d'anuncis de l'escola i us la farem arribar telemàticament o en paper.

Atentament,
La Direcció.QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
És un instrument de participació en el control i gestió de l’escola.

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?
ü     La Directora del centre.
ü     La Cap d'Estudis del centre.
ü     1 representant de l'Ajuntament.
ü     6 representants del professorat.
ü     6 representans dels pares i mares (entre els que hi ha el representant de l’AFA).
ü     1 representant del personal d'administració i serveis.
ü     El secretari del centre.

PER A QUE SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?
ü     Que cada sector de l’escola estigui representat i pugui manifestar la seva opinió.
ü     Perquè l’opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions.
ü     Perquè cada sector de l’escola es comprometi en les decisions preses.