dijous, 2 de febrer del 2017

Comunicat dels representants dels pares i mares en el consell escolar

Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya, “Ara és demà”

Com tots sabeu, ens trobem en uns moments crucials per a l’Educació arreu. En aquesta conjuntura, el Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha impulsat un debat participatiu en el si de la comunitat educativa sobre el futur de l’educació a Catalunya, amb el nom d’Ara és demà.

És un marc inicial de debat en forma de cinc ponències, elaborades per experts en cadascun dels àmbits, amb la intenció de centrar la reflexió en una sèrie d'aspectes rellevants sobre l’educació del futur. Els títols de les ponències són aquests: "Els pilars del sistema educatiu", "L’arquitectura del sistema educatiu", "El centre educatiu", "El professorat”, "L’alumnat". Trobareu les cinc ponències del procés de debat a: http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema

El debat vol donar resposta als principals reptes del sistema educatiu i avançar en qualitat i equitat per afavorir l’èxit de tot l’alumnat. A més, un dels objectius del debat és promoure la participació de tota la comunitat educativa amb la voluntat d’incorporar la veu de cada col·lectiu i territori en la construcció del sistema educatiu de Catalunya. 
 En el darrer consell escolar vam tractar un dels aspectes d’aquest debat amb la resta de membres del Consell Escolar de l’escola, concretament "Els pilars del sistema educatiu". I ara volem donar a conèixer aquest procés i animar a les famílies a que hi participeu. Es tracta de llegir els textos i proposar-ne una crítica constructiva, propostes, visions, opinions, conclusions, etc.  

De fet, podeu participar de forma directa, i on-line, a través d’aquest enllaç:  http://participa.gencat.cat/temes/ensenyament. Teniu temps fins al 28 de febrer. Però agraïm que també ens feu arribar les vostres aportacions i comentaris al correu electrònic de l’AFA, ampadms@gmail.com, o del Consell, consellescolardms.families@gmail.com . Com a representants de les famílies i en coordinació amb la Junta de l’AFA, ens agradaria incorporar, en la mesura possible, les aportacions de les famílies en clau col·lectiva, com a pares i mares de l’escola DMS. I per altra banda, copsar les vostres impressions i aportacions sobre quin sistema educatiu volem és de gran utilitat per mirar-nos a nosaltres mateixos i avançar en els termes del nostre propi model participatiu, el que es concreta en el nostre barri, la nostra escola i les famílies que en formen part.

La vostra participació és molt important. Tots fem escola. Animeu-vos-hi.

I sent aquesta la primera comunicació que fem per aquesta via, aprofitem per presentar-nos com a representants de les famílies en el Consell Escolar durant el període 2017-2019 i recordar-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb l'escola que desitgeu plantejar-nos. L’abans esmentat correu, consellescolardms.families@gmail.com, pot ser un canal idoni.
Gràcies,

Ana Aranda                                      Eva Querol
Mariona Ferrer                                 Borja Sans

Sergi Grau                                       Maria Ruiz