dimarts, 20 de març del 2018

AVALUAR PER APRENDRE


Benvolgudes famílies,

“ L’alumat és el protagonista de l’avaluació. La correcció només pot fer-la qui s’ha equivocat”. Decret d’avaluació Departament d’Ensenyament

Aquest 2n trimestre l’informe que us arribarà a casa serà d’autoavaluació.

Per què?
Perquè l’alumnat adquireixi més consciència del seu aprenentatge, reconegui els seus errors i decideixi què ha de fer per millorar.
Quan l’avaluació serveix per aprendre, és gratificant.

Com?
L’alumnat ha fet un procés de reflexió segons la seva percepció en els diferents àmbits d’aprenentatge.

Els i les  mestres han acompanyat a l’alumnat, de manera individual o en petit grup, durant el procés de realització de l’informe.  L’observació dels docents fa referència a com han vist a l’alumnat en el moment de fer la reflexió d’autoavaluació, així com l’ajut que se  li proporcionarà per assolir les seves propostes de millora.

Les famílies sereu el tercer element que completarà aquest informe, fent una lectura atenta, deixant que el vostre fill/a us expliqui el què ha escrit i perquè. En l’apartat d’observacions de les famílies cal que escriviu la vostra percepció sobre allò que ha expressat l’alumnat. És important que el retorneu la setmana després de vacances, per tal de continuar el procés d’avaluació durant el 3r trimestre.
Aquest model d’informe està en procés de creació i reflexió i la valoració que en fem (alumnat, mestres i famílies) l’enriquirà i millorarà.

L’equip de mestres.