dilluns, 5 de novembre del 2018

RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR


Benvolgudes famílies,
Us comuniquem el proper 5 de novembre, començarà el procés electoral per la renovació parcial del Consell Escolar. Aquest procés es fa cada dos anys i al finalitzar es constitueix el nou Consell Escolar de l'escola.
Aquest curs s’han de renovar tres representats del sector professorat i dos del sector pares i mares.
És important que tots els pares i mares que estigueu interessats en participar de forma activa en la presa de decisions de l'escola, us animeu a presentar-vos com a candidats/tes del sector pares i mares.
La participació de tots els pares i mares en la jornada electoral del 27 de novembre, en la que s’elegiran els vostres representants en el Consell, és especialment important .

El calendari previst és el següent:

DIA
ACTUACIÓ
5 de novembre
Publicació en el tauler d'anuncis dels membres que correspon escollir de cada sector.
Publicació del cens electoral de cada sector.
Fins el 9 de novembre
Reclamacions al cens electoral
5 de novembre
Sorteig per a determinar els membres de la mesa electoral del sector pares i mares.
13 de novembre
Constitució de les meses electorals.
Del 14 al 20 de novembre
Presentació de candidatures dels diferents sectors.
Del 14 al 20 de novembre
Presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector pares/mares
22 de novembre
Publicació al tauler d'anuncis del cens definitiu de cada sector.
23 de novembre
Publicació de les candidatures al tauler d'anuncis.
27 de novembre
Celebració eleccions sector pares i mares.
Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
28 de novembre
Celebració eleccions sector professorat.
Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
10 de desembre
Constitució del Consell Escolar resultant del procés.


Qualsevol informació relacionada amb el procés electoral es publicarà  en el tauler d'anuncis de l'escola i us la farem arribar telemàticament o en paper.

Atentament,
La Direcció.

Barcelona, 5 de novembre de 2018.

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
És un instrument de participació en el control i gestió de l’escola.

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?
ü La Directora del centre.
ü La Cap d'Estudis del centre.
ü 1 representant de l'Ajuntament.
ü 6 representants del professorat.
ü 6 representans dels pares i mares (entre els que hi ha el representant de l’AFA).
ü 1 representant del personal d'administració i serveis.
ü El secretari del centre.

PER A QUE SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?
ü Que cada sector de l’escola estigui representat i pugui manifestar la seva opinió.
ü Perquè l’opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions.
ü Perquè cada sector de l’escola es comprometi en les decisions preses.