dijous, 30 de gener del 2014

Informació del menjador escolar

Benvolgudes famílies:                

El motiu d’aquesta circular és informar-vos de la variació del preu del menjador escolar, degut a l’aplicació del 10% d’IVA, per part d’Hisenda, en la facturació del monitoratge del migdia.

A partir del mes de febrer el rebut de menjador passarà a ser de 128’52€ mensuals per alumne/a, que representa un augment de 2,6€. Amb aquest augment es cobreix la meitat de la despesa provocada per l’aplicació de l’IVA, en la part del preu referent al monitoratge, l’altra meitat l’assumeix el pressupost del menjador. Aquesta decisió va ser aprovada en el Consell Escolar del dia 27 de gener de 2014.

El proper curs és possible que l’IVA de la facturació del monitoratge sigui del 10% o que estigui exempta d’IVA, depèn del resultat de les negociacions que té la patronal del sector amb Hisenda. El preu del menjador s’haurà d’adequar a la situació que resulti d’aquestes negociacions.

Atentament,

La presidenta del Consell Escolar