dilluns, 19 de setembre del 2016

Servei psicopedagògic de l'AFA
SERVEI PSICOPEDAGÒGIC DE L’AFA

El servei de psicopedagogia de l’escola Dolors Monserdà – Santapau ja fa anys que funciona. És per aquesta qüestió que té una llarga experiència a l’hora de treballar amb nens i nenes d’educació infantil i primària, donant un suport i posant al servei de pares i mares així com de l’escola els nostres coneixements i valoracions per quan aquests es considerin necessaris.

Quina és la nostra funció?

  • La detecció de dificultats d’aprenentatge o comportament o altes capacitats en l’àmbit escolar.
  • La valoració psicopedagògica d’aquests casos.
  • En cas de ser necessari alguna mena de tractament ens ocupem d’orientar en la derivació tan a les famílies com a l’escola i als seus professionals més directament implicats.
  • La coordinació amb serveis externs com l‘EAP, logopedes, psicòlegs o altres especialistes de l’educació o la salut.
  • Passació de proves preventives per cursos al nostre alumnat per afavorir l’aprenentatge de la manera més òptima possible.
  • Trobades amb les famílies dels cicles d’educació infantil i primària, per compartir temes d’interès educatiu.
  • Orientació al claustre de l’escola.


La detecció de dificultats d’aprenentatge pot venir donada per demanda dels/les tutors/es, amb autorització dels pares/mares o tutors/es. També pot venir mitjançant una demanda de les famílies.

La valoració es realitza mitjançant exploracions objectives a base d’una sèrie de proves psicopedagògiques. Complementàriament també s’obté informació de les entrevistes realitzades amb els pares, mares i els nens i nenes.

El nostre objectiu és proporcionar tant a les famílies com els/les mestres de l’escola les suficients eines psicopedagògiques per contribuir a millorar cada vegada més l’educació dels nostres fills i filles, així com les relacions socials entre totes les persones i estaments esmentats.


Cristina Regué
Psicopedagoga

HORARI:
Dilluns: 9:00h a 14:00h
Dimecres: 9:00h a 18:00h
Telèfon: 636 42 44 64
crisregue@gmail.com