dimarts, 27 de novembre del 2012

Eleccions al Consell escolar


Benvolgudes famílies:
Us comuniquem que el dia 3 de desembre comença el procés electoral per la renovació parcial del Consell Escolar. Aquest procés es fa cada dos anys i al finalitzar es constitueix el nou Consell Escolar de l'escola, que és el principal  òrgan  de govern del centre.
Aquest curs s’han de renovar tres representats del sector mestres i tres del sector pares i mares i el representant del personal d’administració i serveis.
És important que tots els pares i mares que estigueu interessats en participar de forma activa en la presa de decisions de l'escola, us animeu a presentar-vos com a candidats/tes del sector pares i mares.
La participació de tots els pares i mares en la jornada electoral del 14 de gener, en la que s’elegiran els vostres representants en el Consell, és especialment important .

El calendari previst és el següent:
DIA
ACTUACIÓ
3 de desembre
Publicació en el tauler d'anuncis dels membres que correspon escollir de cada sector.
Publicació del cens electoral de cada sector.
Fins el 9 de desembre
Reclamacions al cens electoral
10 de desembre
Sorteig per a determinar els membres de la mesa electoral del sector pares i mares.
12 de desembre
Constitució de les meses electorals.
14 de desembre
Publicació al tauler d'anuncis del cens definitiu de cada sector.
Del 13 al 21 de desembre
Presentació de candidatures dels diferents sectors.
21 de desembre
Publicació de les candidatures al tauler d'anuncis.
14 de gener
Celebració eleccions sector pares i mares.
Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
15 de gener
Celebració eleccions sector PAS.
Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
16 de gener
Celebració eleccions sector professorat.
Publicació dels resultats en el tauler d'anuncis.
17 de gener
Constitució del Consell Escolar resultant del procés.


Qualsevol informació relacionada amb el procés electoral es publicarà  en el tauler d'anuncis de l'escola i us la farem arribar telemàticament o en paper.

Atentament, 
La Direcció.


 QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?
És un instrument de participació en el control i gestió de l’escola.

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?
ü     La Directora del centre.
ü     La Cap d'Estudis del centre.
ü     1 representant de l'Ajuntament.
ü     6 representants del professorat.
ü     6 representans dels pares i mares (entre els que hi ha el representant de l’AMPA).
ü     1 representant del personal d'administració i serveis.
ü     El secretari del centre.

PER A QUE SERVEIX EL CONSELL ESCOLAR?
ü     Que cada sector de l’escola estigui representat i pugui manifestar la seva opinió.
ü     Perquè l’opinió de cada sector sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions.
ü     Perquè cada sector de l’escola es comprometi en les decisions preses.