dimecres, 28 d’octubre del 2015

Canvi de dia de lliure disposció

Benvolgudes famílies :

Com molts de vosaltres ja sabeu, l’ajuntament de Barcelona ha canviat de dia una festa local. El divendres 12 de febrer, serà festiu a la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu i seguint les recomanacions del Consell escolar municipal, hem canviat un dels dies de lliure disposició del curs. El dilluns 8 de febrer NO serà de lliure disposició i es trasllada al dilluns 15 de febrer.
Aquest canvi ha estat aprovat en el consell escolar de l’escola el dia 26 d’octubre de 2015.

Atentament,

La direcció