dijous, 6 d’octubre del 2016

Informació obres

Benvolgudes famílies,

En la reunió del dijous, 29 de setembre, a la que estàveu convocades totes les famílies de l’escola, els representants de l’empresa Certis, l’arquitecte de l’obra, representants del Consorci d’Educació i l’equip directiu vàrem informar de l’organització i seguiment de les obres de la rehabilitació de l’edifici de parvulari.
Us informem, tal i com vam quedar el dia de la reunió, de les noves mesures de seguretat, validades pel Consorci d’Educació, que l’empresa ens ha fet arribar i que ha pres per tal de donar resposta a les inquietuds que els pares i mares assistents i els representants de la junta de l’AFA van manifestar:
-          La màquina compressora d’aigua a pressió s’ha pujat a la coberta per a minimitzar el soroll.
-          S’ha incorporat una màquina elèctrica de recolzament que permetrà mantenir el Planning del decapatge.
-          S’ha eliminat la previsió de decapar les cornises amb sorra per tal d’evitar pols. Aquesta actuació es farà amb el mateix procés d’aigua a pressió.
-          S’ha canalitzat tota l’evacuació de l’aigua de manera que vagi directament als desaigües i no passi per cap zona de pati.
-          S’han aïllat les finestres amb plàstic i cinta quan es fa els procés de decapat.
-          S’evita fer servir l’aigua a pressió les hores de més concurrència de nens i nenes a l’exterior de l’edifici:
-          De 2/4 de9 a 2/4 de 10 del matí.
-          De les 11 a 2/4 de 12 del matí.
-          De 2/4 de 5 a les 5 de la tarda.
L’empresa ens ha comunicat que el procés de decapatge està previst que acabi el 14 d’octubre, depenent de l’estat de la pintura i les capes que hi hagi.
Des del Consorci ens han informat que han contactat amb un laboratori per analitzar la composició de l’aigua que surt del decapatge.
De la resta de demandes que es van plantejar a la reunió encara no en tenim resposta.

Atentament,

La direcció

Barcelona, 6 d’octubre de 2016.